Moc Solidarności!

31.08.2017 odbyły się uroczystości upamiętnienia rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Zorganizował je Region Pomorski Komitetu Obrony Demokracji we współpracy z Biurem Prezydenta Lecha Wałęsy, partiami politycznymi i wieloma innymi organizacjami i stowarzyszeniami. Pomimo piętrzących się przeszkód (zmiana lokalizacji podjęta wskutek decyzji wojewody pomorskiego) i prób storpedowania uroczystości przez związek Solidarność – wszystko odbyło się godnie, z szacunkiem dla bohaterów tamtych czasów a przede wszystkim na oczach licznie zgromadzonej publiczności. Przez cały dzień w Miasteczku Obywatelskim gdzie zgromadziła się większość partii sejmowej i pozasejmowej opozycji, można było wspominać czasy pierwszej Solidarności, porozmawiać z uczestnikami strajku w roku 1980. Trwały spotkania publiczności z politykami, była okazja do zadawania pytań, zasięgnięcia informacji z pierwszej ręki i zapoznania się z broszurami i ulotkami. Jednocześnie w specjalnym, dużym namiocie odbywały się panele dyskusyjne, na których zaproszeni goście rozmawiali o najważniejszych sprawach kraju. Wspólną cechą tych spotkań był ich otwarty charakter. Szczególnie było to widoczne w pierwszym panelu poświęconym sposobom funkcjonowania szkół po wprowadzeniu zmian w oświacie. Merytoryczne wymiany poglądów pomiędzy panelistami spotykały się z rzeczowymi pytaniami z sali. Podobnie było w kolejnych panelach – zarówno temu poświęconemu „Wolności i Demokracji’, puszczy białowieskiej, przyszłości politycznej Polski jak i ostatniemu w którym rozmawiano o roli kobiet w naszym państwie.

Uwieńczeniem obchodów był uroczysty wiec, na którym głos zabrali między innymi świadkowie tamtych wydarzeń. Łączono się telemostem z Wrocławiem gdzie na innej uroczystości z cyklu „Moc Solidarności” spotykali się mieszkańcy Dolnego Śląska – podczas łączenia głos zabrał Władysław Frasyniuk.

Podsumowaniem tego wspaniałego dnia była wizyta na scenie i krótkie przemówienie Prezydenta Lecha Wałęsy.

Całodniowe uroczystości uświetniały piosenki Marka Bosego i zespołu Pudelsi.

TB.

zdjęcia: Ela Wieczorek i Leszek Biernacki