W 37 rocznicę porozumień sierpniowych

37 lat temu czara goryczy się przechyliła i prości ludzie w Stoczni Gdańskiej powiedzieli dość uzurpatorskiej władzy. Władzy, której się wydawało, że rządzić będzie nie wiadomo jak długo; że kontrolowanie wszystkich dziedzin życia, w tym władzy sądowniczej, edukacji, systemu wyborczego, mediów, policji i gospodarki – zagwarantuje wpływy i realizację utopijnych planów.

Robotnicy Wybrzeża rozpoczęli zwycięską walkę z aparatem państwa nie mając po swojej stronie pozornie żadnych argumentów. Byli za to przekonani, że stoi za nimi prawda i pewność, że na dłuższą metę system polityczny i gospodarczy, w którym zdarzyło się im żyć, niesie niesprawiedliwość, obłudę i kłamstwo. Nie mieli dalekosiężnych planów, nie stawiali sobie ambitnych celów walki z ustrojem – po prostu chcieli godnie żyć, za pracę otrzymywać odpowiednie zarobki i mieć szansę na przyszłość. Nawet nie wyobrażali sobie, że konsekwencją ich protestów będzie koniec Polski Ludowej, upadek muru berlińskiego i obecność w Europie Zachodniej jako jej pełnowartościowego ogniwa.

Dzisiaj, gdy wiele z ich postulatów zostało spełnionych a Polska zupełnie nie przypomina kraju, w którym żyli – przyszedł czas gdy ponownie musimy sobie przypomnieć starą prawdę, że nic nie jest dane na zawsze, a wolności i demokracji trzeba bronić stale. Okazuje się bowiem, że demokratycznie wybrane władze również mogą łamać konstytucję i postępować tak jakby ich nie dotyczyły standardy państwa prawa.

Dlatego właśnie w kolejną rocznicę strajków sierpniowych będziemy ponownie wychodzić na plac przed historyczną salą BHP gdzie podpisywano Porozumienia Sierpniowe. Weżmiemy udział w marszach, panelach dyskusyjnych, happeningach, występach gości oraz w rozmowach ze stowarzyszeniami i organizacjami społeczno-politycznymi. Chcemy przypomnieć władzy obowiązujące zasady i konieczność przestrzegania prawa. Jasno i głośno chcemy się dopominać współudziału przy podejmowaniu decyzji i jednakowego traktowania wszystkich obywateli. Pragniemy jednoznacznie pokazać, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Chcemy ukazać MOC SOLIDARNOŚCI!