Pomorze w obronie niezawisłości Sądów - Gdańsk, Katownia, 25.02.17 godz. 14.00

Bez niezależnego i bezstronnego sądownictwa prawa człowieka: kobiet, mniejszości, wolności mediów, wolności zgromadzeń...WSZYSTKIE PRAWA nie mogą być skutecznie egezekwowane.

MUSIMY wszyscy ZROZUMIEĆ jak wiele stoi w tym momencie na szali, jak wiele zmieni przygotowana przez PiS, prowadząca do upartyjnienia sądów nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa!!

Zapraszamy WSZYSTKICH OBYWATELI, zrzeszonych i niezrzeszonych, wierzących i niewierzących, aktywnych politycznie i tych obserwujących sytuację w kraju za pośrednictwem mediów, z prawicy, lewicy i z centrum, niezależnie od poglądów, wieku, zawodu - STAŃMY WSPÓLNIE w OBRONIE SPRAWIEDLIWOŚCI, W OBRONIE NASZYCH PRAW!!!

Zgadzamy się, że wymiar sprawiedliwości wymaga reform. Nie mogą one jednak prowadzić do uzależnienia sędziów i sądów od woli większości parlamentarnej. Krajowa Rada Sądowanictwa jest organem konstytucyjnym. W demokratycznym państwie prawnym relacje pomiędzy organami władzy a obywatelami i ich organizacjami, opierają się o zapisy Konstytucji. To ona daje gwarancję i poczucie, że władza nie jest nadużywana. Zapisana w niej niezawisłość sędziów i niezależność sądów leży w interesie nas wszystkich - wspólnie stańmy w jej obronie!!!

Inicjatorami marszu "POMORZE DLA SPRAWIEDLIWOŚCI" są organizacje i grupy, biorące udział w Strajku Obywatelskim 13.12.2016, m.in.: Komitet Obrony Demokracji - Region Pomorski, Platforma Obywatelska, Kobiety w Czerni, Inicjatywa Polska, Nowoczesna. Wspierają nas osoby niezrzeszone, oraz reprezentanci środowisk studenckich.
CHODŹ Z NAMI!

Planowana trasa marszu to przejście od Katowni pod Dwór Artusa, gdzie odbędzie się wiec, w trakcie którego planowane są przemówienia przedstawicieli środowisk prawniczych, obywatelskich i organizacji pozarządowych (m.in. reprezentantów Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka).