31 stycznia godz. 18.00 - pikieta w obronie Muzeum II Wojny Światowej

W obronie Muzeum.

Minister Gliński planuje likwidację Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przez połączenie go z istniejącym wyłącznie na papierze Muzeum Westerplatte. Budzi to wiele wątpliwości, tak etycznych, dotyczących niezależności instytucji kultury od wpływów politycznych, jak i prawnych (decyzja o połączeniu została wydana bez zgody Rady ds. Muzeów). Skargę na decyzję o połączeniu złożył Rzecznik Praw Obywatelskich oraz samo MIIWŚ.

NSA nie wstrzymał procesu łaczenia muzeów, mimo tego, że obie skargi czekają na rozpatrzenie. Połączenie, czyli faktyczna likwidacja MIIWŚ, ma nastapić 1 lutego 2017.

Samo Muzeum II Wojny Światowej i wystawa przygotowana przez zespół prof. Machcewicza, jest fenomenalnie oceniana przez ekspertów i specjalistów. Timothy Snyder określił ją mianem "osiągnięcia cywilizacyjnego". Mimo to, minister Gliński i wiceminister Sellin , chociaż nigdy nie odwiedzili muzeum i nie widzieli ekspozycji, dążą do połączenia placówek oraz wprowadzenia zmian w wystawie stałej tak aby prezentowała "myśl polityczną PiSu" oraz (jak można się domyślać na podstawie recenzji zamówionych przez MKiDN) "pozytywne strony wojny".

Spotykamy się 31 stycznia o godzinie 18.00 aby zaprotestować przeciwko tym działaniom!
Oczekujemy niezależności instytucji kultury oraz badań historycznych od wpływów politycznych!
Oczekujemy utrzymania wystawy w kaształcie opracowanym przez ekipę prof. Machcewicza!
Oczekujemy, że Muzeum będzie pełniło swoją rolę przede wszystkim dla obywateli - NIE dla polityków!!

Zapraszamy WAS WSZYSTKICH, zrzeszonych i niezrzeszonych, grupy formalne i nieformalne, ze sztandarami lub bez nich.
II Wojna Światowa i pamięć o niej jest naszym wspólnym dziedzictwem!