Obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego - Gdańsk 16-17.10.2016

F. Mazur /Agencja GazetaW dniach 16 - 17 października odbywają się w Gdańsku obchody jubileuszu 30 - lecia Trybunału Konstytucyjnego. W pierwszym dniu uroczystości uczestnicy zwiedzili teren budowy Muzeum II Wojny Światowej i wystawę stałą Europejskiego Centrum Solidarności. Zwieńczeniem dnia była kolacja na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Podczas toastów prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Rzepliński, mówił o skomplikowanym, ostatnim okresie działalności Trybunału i wyraził przekonanie, iż te kłopoty są jedynie chwilowe bowiem nie jest możliwe aby na dłuższą metę władza wykonawcza ani ustawodawcza mogła funkcjonować bez przestrzegania Konstytucji w 100%. Gość jubileuszu, pan prof. Koen Lenaerts Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oświadczył, że Europa potrzebuje Polski zaś Polska potrzebuje Europy. Wzajemne stosunki muszą sie opierać na zaufaniu. Przyznał, że okres 25 lat historii demokratycznej Polski jest krótki i dlatego tym bardziej należy zrobić wszystko aby trwał on dalej. Stwierdził, że wszędzie w Europie spotyka się z sytuacją, że niektóre wyroki trybunałów nie budzą zadowolenia rządzących ale wszędzie są one wykonywane. Polska może liczyć na pomoc i współpracę Trybunału Sprawiedliwości we wdrażaniu wszystkich standardów, które obowiązują Państwa - członków Unii Europejskiej.

Program Jubileuszu na dzień 17 października:

11.00 – 16.00 Konferencja Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych

MIEJSCE: DWÓR ARTUSA (DŁUGI TARG 43/44)


11.00 – 11.30 Wystąpienia okolicznościowe:

 • Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska
 • prof. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • prof. Koen Lenaerts - Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • prof. Andrzej Zoll – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego


11.30 – 13.00 Część I

 • Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce – prof. Andrzej Szmyt, Uniwersytet Gdański
 • Trybunał jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji – prof. Wojciech Łączkowski, sędzia TK w stanie spoczynku
 • Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – prof. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Trybunał na straży samorządowej Rzeczypospolitej – prof. Leon Kieres, sędzia TK
 • Własność jako wartość konstytucyjna – prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku

13.30 – 16.00 Część II

 • Trybunał na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji – dr hab. Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski
 • Trybunał na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy– prof. Tomasz Pietrzykowski, Uniwersytet Śląski
 • Trybunał na straży gospodarki rynkowej - prof. Jerzy Ciapała, Uniwersytet Szczeciński
 • Trybunał na straży wolności obywatela od strachu przed ubóstwem– prof. Teresa Liszcz, sędzia TK w stanie spoczynku
 • Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem – prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku
 • Wystąpienia gości zagranicznych

18.00 – 19.30 Otwarta dla publiczności dyskusja panelowa: Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem