"Miej odwagę być mądrym"

Unikalny i wyjątkowo interesujący projekt Radnego Miasta Helu. Jako, że jest nam bliska każda inicjatywa mająca na celu propagowanie aktywności obywatelskiej i postaw demokratycznych nasz portal zamieszcza apel o jak najbardziej powszechny udział szkół w tym programie !

"Postanowiłem, że diety które otrzymuję jako radny przeznaczę na organizację konkursu i ufundowanie w nim nagród.Myślę, że tak lepiej spożytkuję te pieniądze. Warto inwestować w młodych.
W dobie dewaluacji wartości, kakofonii przekazu i indoktrynacji, myślę że najważniejsza jest edukacja młodego człowieka. Nie mniej ważna jest jego postawa wobec otoczenia. Konkurs nie ma na celu nagradzania ucznia wg. kryterium ocen w nauce czy oceny z zachowania. Chciałbym by kryterium oceny była tolerancja, wrażliwość, zachowania i wartości demokratyczne, czy stosowanie zasad partycypacji społecznej. Adresaci konkursu już niedługo będą czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, będą kształtować nasze Państwo. Chciałbym by to byli ludzie świadomi, kreatywni, praworządni i uczciwi. Chciałbym by wchodzili w dorosłość jako ludzie świadomi i odpowiedzialni. Chociaż tak naprawdę już dzisiaj mogą i kształtują swoje otoczenie."

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie:
http://marekchron.pl/sapere-aude-miej-odwage-byc-madrym/