Dość Dyktatury - marsz KOD, Gdańsk 04.09 godzina 14.00

Władza co chwilę urządza nam zmiany dla zmian.
Unicestwiana jest niezawisła władza sądownicza.
Rząd publikuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego według własnego „widzimisię”.
Osoby publiczne i urzędnicy związani z opozycją, doświadczają w świetle kamer pomówień i szykan ze strony prokuratury na polityczne polecenie Zbigniewa Ziobry.
Członkowie Komitetu Obrony Demokracji, w tym kobiety, biorący udział w uroczystościach państwowych, na które Pani Premier zapraszała WSZYSTKICH obywateli zostają poturbowani w czasie Mszy Świętej - a władza twierdzi, że to sama obecność KOD była prowokacją, chroniąc agresorów!
Dość tej dyktatury! Dość autorytarnego traktowania Państwa Polskiego i nas: obywateli!
Dość przyzwolenia na faszystowskie postawy w debacie publicznej!

Wszystkich mieszkańców Pomorza i całej Polski zapraszamy na marsz protestacyjny „Dość dyktatury”!
Nie bądźmy obojętni, bo za chwilę nie będzie czego ratować!
Spotykamy się 04.09 na placu przed Urzędem Wojewódzkim o godzinie14.00 i przechodzimy ulicami Gdańska na Plac Solidarności. W miejscu, w którym 36 lat temu podpisano Porozumienia Sierpniowe wyrazimy swoją niezgodę na dewastację Polski!