Spotkanie "Audyt demokracji"

wykres sW dniu 10 lutego 2016 roku w klubie Atelier w Sopocie odbyło się pierwsze, organizowane przez Zespół Programowy KOD Pomorze, spotkanie z socjologiem, panem dr Michałem Wenzlem, który jest autorem badań na temat kondycji demokracji w Polsce do roku 2014.
Podstawą tych badań są wnioski płynące z szerokiego, przekrojowego badania "Audyt Demokracji", przeprowadzonego przez Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS.

Podczas prelekcji doktor Wenzel przedstawił wyniki swojej pracy stanowiącej syntezę licznych, zebranych w projekcie empirycznych badań na temat różnych aspektów funkcjonowania demokracji w Polsce: danych obiektywnych, ocen eksperckich, a także sondaży opinii publicznej.
Ponadto zaproszony gość wzbogacił swoje wystąpienie dodatkowo przedstawieniem najnowszych badań na temat postrzegania Komitetu Obrony Demokracji w społeczeństwie. Prezentowane treści wzbudziły żywy oddźwięk wśród słuchaczy prowokując otwartą i merytoryczną dyskusję. Zgodnie z deklaracjami mamy nadzieję, że wczorajsze spotkanie było pierwszym z spośród cyklicznych ,w ramach których będziemy rozmawiać o najbardziej aktualnych wydarzeniach społecznych i politycznych w naszym Kraju.
Dziękujemy Annie Golędzinowskiej za organizację i sprawne prowadzenie spotkania!

Raport ze spotkania Audyt demokracji