Spotkanie z Sewerynem Blumsztajnem

   W budynku Europejskiego Centrum Solidarności odbyło się w czwartek, 14 lipca, w ramach cyklu "Wyborcza na żywo" spotkanie z redaktorem Sewerynem Blumsztajnem, działaczem opozycji demokratycznej, dziennikarzem i twórcą Gazety Wyborczej, działaczem KOR i Solidarności. Seweryn Blumsztajn podzielił się z przybyłymi gośćmi swoimi refleksjami nie tylko na tematy bieżących wydarzeń politycznych ale także wspomnieniami z czasów tworzenia i pierwszych działań Komitetu Obrony Robotników. Rozmawiano wiele na temat młodego pokolenia, możliwości aktywizacji i pomysłów, które pozwoliłyby na pełnoprawne uczestnictwo młodych w życiu politycznym. Wiele mówiono również o sposobie sprawowania władzy przez PIS, o zależnościach pomiędzy cechami charaktelogicznymi prezesa partii rządzącej a determinacją w dewastowaniu Państwa przez rząd Beaty Szydło. Redaktor Blumsztajn jasno stwierdził, że jedyną, skuteczną, aczkolwiek nie spektakularną metodą walki z dotychczasowymi, nieraz obłędnymi decyzjami jest przede wszystkim aktywna, społeczna postawa obywatelska. W tym kontekście gość zauważył istotną rolę jaką dzisiaj pełni Komitet Obrony Demokracji, tym bardziej, że dotychczasowa postawa partii opozycyjnych jest bardzo rozczarowująca.