Komunikat Regionu Pomorskiego KOD

KOMUNIKAT

Region Pomorski Komitetu Obrony Demokracji z niepokojem przyjmuje zapowiedzi celowego zakłócania pokojowego Marszu Równości w dniu 21 maja br. w Gdańsku, wyrażane przez niektórych gdańskich działaczy PiS i środowisk z nimi związanych.
Demokracja to również nieskrępowane prawo do publicznego manifestowania swoich poglądów, przy poszanowaniu praw i godności każdego człowieka. Środowiska, które to kwestionują, w istocie kwestionują demokrację, wolności obywatelskie i konstytucyjne prawo do wyrażania własnych poglądów.
Apelujemy do przeciwników Marszu Równości o niezakłócanie Marszu, o pokojowe manifestowanie swoich własnych przekonań, o poszanowanie godności ludzi inaczej myślących oraz o wyrzeczenie się agresji fizycznej i werbalnej.

Region Pomorski Komitetu Obrony Demokracji zachęca swoich członków i sympatyków do wzięcia udziału w Marszu Równości.
Hasłem przewodnim naszego ruchu jest „Wolność Równość Demokracja”.
Marsz Równości odwołuje się przede wszystkim do art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi:
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Porządek konstytucyjny, prawa człowieka i prawa obywatelskie to sprawy, które nas połączyły.
Nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych z jakiejkolwiek przyczyny, a więc również z powodu orientacji seksualnej.
Pragniemy Polski, w której każdy człowiek będzie czuł się dobrze traktowany. Polski, która będzie wygodnym domem dla wszystkich jej obywatelek i obywateli. Polski, w której nie ma miejsca na dzielenie ludzi na lepsze i gorsze sorty.

Radomir Szumełda
Wiceprzewodniczący KOD
Koordynator Regionu Pomorskiego