Spotkanie z dziennikarzami Le Monde

Zespol Programowy KOD POM 20160204 4W dniu 4 lutego 2016 r. odbyło się kolejne zebranie robocze Zespołu Programowego KOD Pomorze. Jak zwykle poświęcone było kwestiom merytorycznym, ale również było trochę nietypowe, gdyż gościliśmy na nim dziennikarzy prestiżowej, francuskiej gazety Le Monde. Goście bardzo interesowali się bieżącą sytuacją w Polsce. Trzeba też powiedzieć, że doskonale orientowali się w realiach dzisiejszej Polski. Członkowie zespołu odpowiadali na szczegółowe pytania dziennikarzy akcentując przede wszystkim konieczność konstruktywnego podejścia do rzeczywistości, szacunek do dotychczasowych osiągnięć naszego Kraju i zaniepokojenie podejmowanymi przez Rząd decyzjami politycznymi i gospodarczymi. W naszych odpowiedziach położyliśmy szczególny nacisk na konieczność budowania społeczeństwa obywatelskiego, informowaliśmy, że KOD w tych działaniach chce brać udział, przyjmując role inicjatora pozytywnych przemian mających na celu wzmocnienie demokracji i rozszerzenia sfer wolności w Polsce. Mamy nadzieję, że goście wyjadą z dobrym obrazem Polski jako Kraju, który chce i umie walczyć o podstawowe wartości pomimo niesprzyjających okoliczności a chęć bycia członkiem wielkiej europejskiej rodziny nie uległa w Polakach osłabieniu.