Marsz Wkurzonych 3 maja 2016

2016 Marsz 3 maja"Chciałbym uczestniczyć w każdym marszu, żeby zwracać uwagę, że Polska nie jest w ruinie, ale może być, przez kłamstwa i łamanie prawa." Jacek Fedorowicz

Tomasz Bemben 
Siłowanie się władzy z Obywatelami trwa nadal. PIS przyjął za pewnik, iż bez mała 6 mln głosów poparcia otwiera im drzwi do zmiany wszystkiego w naszym Kraju łącznie z całym porządkiem prawnym wraz z Konstytucją. Zauważalnie narasta napięcie pomiędzy społeczeństwem a władzą. Ci pierwsi widzą coraz więcej przykładów łamania prawa i wszelkich standardów demokratycznych przez rządzących, ci drudzy zaś wyraźnie nie zamierzają ustąpić w żadnym aspekcie. Dlatego też dyskurs polityczny, z racji jego nieskuteczności w Parlamencie, przenosi się stopniowo na ulicę.

Widzimy jak coraz większa rzesza ludzi przestaje być obojętna, stopień kłamstw i fatalnych decyzji postępujących jedna za druga zmusza do zajęcia stanowiska. Czas kontestacji i wyważonej obserwacji wydarzeń mija… Przychodzi czas kiedy znowu konieczne będą deklaracje postaw i działań.
Wychodząc z powyższych przesłanek Region Pomorski Komitetu Obrony Demokracji postanowił w dniu Święta Konstytucji 3 Maja zorganizować Marsz Wkurzonych. Jeśli nie akceptujemy „dobrej zmiany”, która degraduje pozycję Polski w Europie, zmierza do zaprzepaszczenia tego, co ciężką pracą osiągnęliśmy przez ostatnie 26 lat, jeśli jesteśmy wkurzeni z powodu łamania przez obecną władzę Konstytucji, standardów demokratycznych i z powodu braku zwykłej przyzwoitości w życiu społecznym i politycznym, którym kieruje się aktualna władza – spotykamy się o godzinie 13.30 na Placu Solidarności przy Stoczni Gdańskiej we wtorek 3 Maja. Razem przejdziemy ulicami Starego Miasta aby na Długim Targu przy Zielonej Bramie wspólnie zaprotestować i pokazać nasze przywiązanie do demokracji liberalnej. Jesteśmy przekonani, że nikogo z spośród tych, którym nieobojętny jest los naszego Państwa, nie powinno zabraknąć we wtorek 3 Maja w Gdańsku !

Tomasz Bemben 

"Demokracja jest zaatakowana od góry, przez rządzących, przez większość sejmową i, jak na razie, nie ma możliwości politycznych, by ten atak odeprzeć, choć ludzi i instytucji stających w oporze nie brakuje. Tym bardziej trzeba demokracji bronić na dole i od dołu. W ludziach, w obywatelach znaleźć siłę i determinację i dlatego trzeba wyjść na ulicę." Wiesław Władyka

2016 Marsz 3 maja 1 2016 Marsz 3 maja 3 2016 Marsz 3 maja 4 2016 Marsz 3 maja 5

Apel Regionu Pomorskiego KOD

 

APEL

W związku z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Komitet Obrony Demokracji Regionu Pomorskiego apeluje do wszystkich instytucji publicznych działających na obszarze województwa pomorskiego o bezwzględne respektowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w tym także tych, które nie są publikowane przez powołane do tego organy Państwa w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej.

My Obywatelki i Obywatele, gromadzący się w Komitecie Obrony Demokracji, w obliczu groźby funkcjonowania dwóch porządków prawnych w Polsce, oczekujemy
od instytucji Pomorza, by zajmowały w tej sprawie jednoznaczne stanowisko.
Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wyroki Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą, są ostateczne i nie mogą być kwestionowane przez żadne organy Państwa.

Jednocześnie wzywamy Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło do niezwłocznego podporządkowania się Konstytucji RP i wynikających z niej procedur demokratycznego Państwa prawa, które nakładają na nią obowiązek publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

W imieniu
Komitetu Obrony Demokracji
Regionu Pomorze

Radomir Szumełda
Koordynator Regionu

Prezydent Gdańska stanowczo o zmianach dotyczących Muzeum II Wojny Światowej

Prezydent Gdańska stanowczo o zmianach
dotyczących Muzeum II Wojny Światowej

- Bardzo zdziwiła mnie decyzja ministra kultury o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte. Miasto Gdańsk było zaangażowane w projekt powstającego muzeum od początku, przekazaliśmy na rzecz tej instytucji darowiznę – grunty warte ponad 53 miliony zł. Przypomnę raz jeszcze: na rzecz budowy Muzeum II Wojny Światowej. Apeluję do ministra o trzymanie się umowy i podpisanych aktów – tak prezydent Gdańska Paweł Adamowicz komentuje decyzję ministra Piotra Glińskiego.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zaniepokojenie wprowadzanymi zmianami wyraził też Jacek Taylor - Członek Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej.

- Samo połączenie i nowa nazwa to nic innego, jak zanegowanie całego dotychczasowego projektu. Czyli zmiana obowiązujących umów. W takim przypadku darowiznę Miasta na rzecz Muzeum można odwołać – stwierdził Taylor.

Również obecni na konferencji Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska i Grzegorz Furgo, poseł na Sejm VIII kadencji, członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, apelowali do ministra o zmianę podjętej decyzji.

- Minister Gliński rozpoczął właśnie nową wojnę. Jestem zdziwiony, bo na rozmowach o budżecie nie było mowy o żadnych zmianach. Tymczasem to, co się dzieje to faktycznie likwidacja Muzeum II Wojny Światowej. Taka decyzja będzie mieć nie tylko konsekwencje finansowe. Rodzi się też pytanie – co stanie się z tysiącami zebranych już eksponatów? – mówił poseł Furgo.

Co jeśli minister nie posłucha głosów płynących z Gdańska?

- Tu chodzi o zasadę gospodarności. O rozsądne dysponowanie środkami publicznymi. Dlatego mam nadzieję, że minister Gliński raz jeszcze przemyśli swoją decyzję. Jutro będę się widział z ministrem osobiście – mam nadzieję że uda się nam porozmawiać o tym, co stanie się z miejskim gruntem przekazanym na rzecz Muzeum II Wojny Światowej – podsumował prezydent Adamowicz.

Przypomnijmy: minister kultury Piotr Gliński w opublikowanym 15 kwietnia Dzienniku Urzędowym ogłosił zamiar połączenia dwóch gdańskich instytucji: Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Obwieszczenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zapowiada: "W wyniku połączenia zostanie utworzona nowa państwowa instytucja kultury: Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku".

Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej jako darowizny na rzecz Muzeum II Wojny Światowej

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Referat Prasowy
Michał Piotrowski
Inspektor
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Promocja książki Aleksandra Halla "Zła zmiana" w ECS 25 kwietnia

XXXVIII SALON MŁODOPOLSKI IM. ARAMA RYBICKIEGO,
Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego
i Europejskie Centrum Solidarności
serdecznie zapraszają na
promocję książki ALEKSANDRA HALLA PT. ZŁA ZMIANA
25 KWIETNIA 2016 R. (PONIEDZIAŁEK), GODZINA 19.00

HALL ZZ 1Kliknij, by przeczytać fragment książki o zagrożeniach związanych z obecną sytuacją polityczną.

"W ostatniej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość obiecało Polakom „dobrą zmianę". Zmiana rzeczywiście nastąpiła, ale trudno ją nazwać dobrą. Aleksander Hall nie ma najmniejszych wątpliwości, że jako naród i państwo przeżywamy obecnie najtrudniejszy okres od 1989 roku. Rządząca większość łamie zasady praworządności. Niektóre z posunięć nowej władzy – np. uchwalenie „ustawy inwigilacyjnej" czy podporządkowanie prokuratury ministrowi sprawiedliwości – zagrażają wolnościom obywatelskim. Rodzą się obawy o dalszy rozwój gospodarczy Polski, a także o pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Język nienawiści, jakim posługują się liderzy PiS-u, sprawia, że pomiędzy Polakami narasta atmosfera wrogości.

W swej książce Aleksander Hall nie ogranicza się tylko do opisu niebezpieczeństw związanych z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Próbuje również wskazać działania, jakie należy podjąć, aby powstrzymać destrukcję. To książka napisana z pasją i z pewnością znajdą się ludzie, których bardzo zdenerwuje. Wydaje się jednak, że powaga sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, wręcz nakazuje wypowiadać się dobitnie i jednoznacznie, bez ogródek. Tak jak czyni to Aleksander Hall."

Spotkanie z autorem poprowadzi DOMINIKA WIELOWIEYSKA
25 KWIETNIA 2016 R. (PONIEDZIAŁEK), GODZINA 19.00

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, plac Solidarności 1, sala wystaw czasowych

Wstęp wolny

 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Gdańska

 

ALEKSANDER HALL − w czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski, redaktor ukazującego się poza zasięgiem cenzury „Bratniaka" oraz „Polityki Polskiej", uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W wolnej Polsce minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm I i III kadencji. Autor kilkunastu prac historycznych, w tym m.in.: Charles de Gaulle (2002), Francja i wielcy Francuzi (2007), Osobista historia III Rzeczypospolitej ( 2011). W roku 2010 o trzymał najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.
Obecnie jest profesorem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

DOMINIKA WIELOWIEYSKA − dziennikarka i publicystka, od 1991 roku związana z Gazetą Wyborczą; współpracuje też z radiem TOK FM.
Współzałożycielka Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy, wspomagającej instytucje i ośrodki zajmujące się dziećmi; współautorka książki Dekady. 1985−1994.

Specjalna promocja dla członków KOD - na hasło "KOD" specjalna cena 24,90 złotych:
Księgarnia Naukowa ARCHE, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji UG

Link do strony wydarzenia na FB

Pierwszy kurs metodą „Study Circles” już trwa !

Odbyły się już dwa spotkania dyskusyjne „Study Circles” organizowane przez Komitet Obrony Demokracji Regionu Pomorskiego. Uczestnicy spotykają się co tydzień dyskutując i wymieniając się wiedzą na temat „Komunikacji i języka propagandy”. Rozmowy są fascynujące, każdego tygodnia przygotowane są nowe zagadnienia dające szanse spojrzenia w inny sposób na sprawy pozornie oczywiste. Ostatni temat, dotyczący języka nienawiści powszechnie obecnego dzisiaj w języku potocznym, wzbudził wyjątkowe zainteresowanie. Wymiana poglądów wydłużyła się znacznie poza wyznaczony czas trzygodzinnego spotkania. Wszyscy biorący udział w spotkaniach podnoszą swoją wiedzę z wybranych tematów, jednocześnie też nabierają doświadczenia w organizacji i prowadzenia spotkań „Study Circles”. Założeniem spotkań, oprócz samodzielnego i bezstresowego poznawania najróżniejszych dziedzin, jest również przygotowanie kolejnych organizatorów a tym samym rozwój metody „Study Circles” w naszym regionie.

Wszystkich chętnych do brania udziału w zajęciach i organizowaniu kolejnych kursów „Study Circles” zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Czytaj więcej: Pierwszy kurs metodą „Study Circles” już trwa !