Rozmowa z... Słowo wstępne

 

Rozmowa z s
fot. Marek Ryćko

19 listopada 2015 roku powstał Komitet Obrony Demokracji.

1 marca 2016 oficjalnie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie KOD.

Przez te nieco ponad 3 miesiące powstał ruch społeczny, którego impet rozwoju nie jest z niczym porównywalny w III Rzeczpospolitej. To swoiste „pospolite ruszenie” tworzą ludzie, którzy w większości przypadków nie byli w przeszłości szczególnie zaangażowani ani w życie polityczne ani samorządowe.  Ich przebudzenie, aktywność, przekonanie o podmiotowości Obywatela wobec władzy to fenomen porównywalny tylko z euforią I Solidarności. Wielotysięczne demonstracje w wielu miastach kraju tworzy morze bezimiennych uczestników dla których wyjście na ulice i zaprotestowanie przeciwko łamaniu prawa przez rządzących często jest pierwszym wyrazem chęci tworzenia i woli uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Nasz projekt rozmów z ludźmi, którzy tworzą Region Pomorski Komitetu Obrony Demokracji jest zaledwie skromną próbą podziękowania im wszystkim.

Link do "Rozmowa z..." Zapraszamy do poznawania nas