KOD TO MY - Małgosia Michalik

Małgosia Michalik - „Człowiek lat 53. Jestem Polką, bo tu się urodziłam, ateistką, zwierzolubem. Nie zgadzam się na niszczenie trójpodziału władzy, systemu edukacji, wolnych mediów, niszczenie edukacji, przyrody, wtrącania się w prywatne życie obywateli. Izolację Polski, która wchodząc do Unii zyskała nowe możliwości współpracy i otwarcia na inne kraje i narodowości... Nie zgadzam się na pogardę i arogancję władzy, na sortowanie ludzi, świat jest po prostu dla żywych istot, jest wspólnym domem, szacunek i zgoda buduje, nienawiść rujnuje, przegrywają wszyscy.”

Autor zdjęć i pomysł Andrzej Gaj