Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

beata opublikuj wyrokMija 7 dzień od wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 09.03.2016 K47/15 i oczekiwania na jego publikację.
Prasa donosi, że w Polsce kilka osób zdecydowało się na wypełnienie obywatelskiego obowiązku i zgłaszają swoje podejrzenia do prokuratury.

Załączamy otrzymany wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.