O Polsce, część I

Moje marzenia o Polsce

Radomir Szumełda

Dziś wszyscy cieszymy się Świętem Niepodległości. To dobra okazja, żeby porozmawiać o Polsce. W związku z tą rocznicą bardzo dużo mówi się o historii.
Ja chciałbym skupić swoją uwagę na przyszłości. Na moich marzeniach o Polsce, którą budujemy i z którą będziemy maszerować dalej w XXI wieku.
W ciągu kilku kolejnych dni w krótkich tekstach będę zapraszał Was do rozmowy.
Ciekaw jestem Waszych marzeń o Polsce.
Dziś pierwszy wpis, dotyczy Polski Europejskiej.
Zapraszam

I. POLSKA EUROPEJSKA
O Polsce w zjednoczonej Europie marzyły pokolenia Polek i Polaków.
Pamiętam tę nieosiągalność zachodniej Europy, kiedy byłem dzieckiem.
Pamiętam jak marzyliśmy o tym, żeby być częścią zachodu.
Wspólnota Europejska dała nam po raz pierwszy w historii Europę bez wojen, Europę, w której żyje się dobrze i coraz lepiej.
Dziś jesteśmy w Unii Europejskiej, w Europie bez wiz i granic.
W Europie, która jest również naszą Europą.
Marzę, by Polska głębiej, szybciej i bardziej integrowała się w ramach Unii Europejskiej. Chcę, abyśmy respektowali wszystkie standardy UE, zarówno te gospodarcze, socjalne jak również te związane z praworządnością, prawami człowieka i obywatela.
Chcę, byśmy wspólnie z innymi poprawiali to, co w naszej Europie szwankuje, nie działa albo działa źle.
Chcę Polski, która będzie wraz z innymi krajami twardym jądrem wspólnej Europy.
Chcę Polski, która cieszy się wśród naszych europejskich partnerów szacunkiem i doskonałą reputacją, jako solidny i przewidywalny partner.
Chcę Polski, która czerpie korzyści, ale wypełnia swoje zobowiązania.
Chcę Polski cieszącej się szacunkiem i podziwem w Europie i na świecie.
Chcę Polski, z której będę dumny.
Ja, Polak i Europejczyk, takie mam marzenie.