Dekalog po nowemu?

Dekalog – jak PiS i Kościół stosują w życiu przykazania Boże

Poniżej 10 przykazań Bożych. Przyjrzyjmy się jak w obecnych czasach stosuje się te dość proste przykazania w życiu codziennym. Szczególnie zwrócić należy uwagę na osoby, które mienią się być żarliwymi katolikami.

Ad.1 Nie będziesz miał cudzych Bogów przede Mną – oznacza to nic innego, jak uznanie, że Bóg jest tylko jeden i jego należy czcić. Wygląda na to, że w grupie zwolenników PiS mają nowego Boga – Lecha Kaczyńskiego – odprawia się miesięcznice jego śmierci. Podobnie traktują Jarosława Kaczyńskiego – co powie - traktowane jest jak „święte słowa” Czyżbyśmy wracali do pogaństwa ? Wielobóstwo na każdym kroku? „Wierzący nie powinien czcić przyrody, uznawać wszechwładzy państwa, jak naziści i komuniści (ani też uznawać go za źródło zasad życia i oparcie, jak dzisiejsi biurokraci, w śmieszny sposób entuzjazmować się idolami z mediów; wierzyć w zabobony” (z Tygodnika „Idziemy” 07.02.2010)

A Kościół? Coraz większe budowle, pełne bogactwa, złoceń – nigdzie w żadnym Piśmie Świętym nie znajdziemy nakazania Boga, aby takie świątynie budować – a więc komu one służą? Czy władzom kościelnym, żeby poczuły się jak sam Bóg? To jest nic innego jak bałwochwalstwo.

Ad.2 Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno – owo „nadaremno” (po próżnicy), kojarzy się z nadużyciem do złych celów. W życiu codziennym coraz częściej widzimy księży przy każdej możliwej okazji nadużywających ceremonii poświęcania wszystkiego co możliwe. Wykorzystywanie imienia Pana Boga dla takich celów to również bałwochwalstwo, ale także grzech.

Ad.3 Pamiętaj, abyś dzień święty święcił – wydaje się, że nic nie trzeba tu wyjaśniać. Są określone dni świąteczne w kalendarzu. Czy można więc ustalać nowe święta? PiS uznał, że tak i wprowadził do kalendarza miesięcznicę śmierci Lecha Kaczyńskiego. Nawet śmierci wielkich osobistości, papieży, nikt na całym świecie tak nie czci, więc czy to jest zgodne z naukami religii? Niestety to kolejny przykład bałwochwalstwa, starych zabobonów z prehistorii, ale przede wszystkim braku szacunku do prawd wiary i zakłamanie.

Ad.4 Czcij ojca swego i matkę swoją – tu niewiele można dodać, a na pytanie jak stosują to przykazanie poszczególni ludzie pozostawiam sumieniu tych, którzy tego przykazania w życiu codziennym nie stosują. Ale można również dodać, że należy dbać o starych ludzi, aby godnie żyli do końca swoich dni. PiS natomiast chce zniszczyć system emerytalny, tym samym daje do zrozumienia, że nie interesuje ich los starych ludzi. (to może być matka lub ojciec każdego z nas)

Ad.5 Nie zabijaj – ten temat budzi najwięcej kontrowersji. Chodzi m.in. o zakaz aborcji. Ale czy w przypadku zagrożenia życia matki należy bezwzględnie stosować się do tego przykazania? Sama byłam w podobnej sytuacji, w okresie wprowadzania przepisów antyaborcyjnych. Wśród wielu lekarzy w okresie 18 tygodni zagrożonej ciąży, tylko jeden lekarz wykazał się odwagą i wprost powiedział: „Ona w życiu nie urodzi tego dziecka, czyście poszaleli”. Gdyby nie ten lekarz i św.p. moja teściowa prawdopodobnie nie byłoby mnie już na tym świecie. Jak wobec tego należałoby potraktować pozostałych lekarzy, którzy doprowadziliby do mojej śmierci? Przecież to byłoby morderstwo z premedytacją!!!! A co z dziećmi, które mają urodzić się kalekie, niedorozwinięte, upośledzone umysłowo lub fizycznie? Czy mając do dyspozycji najnowsze techniki badawcze mamy prawo decydować o narodzeniu się takich dzieci? To nie wszystko – przyjrzyjcie się opiece takich dzieci – rodzice nie mają potem wsparcia, ani ze strony rządu, ani ze strony służby zdrowia. Masz urodzić, a potem radź sobie sam. A gdzie tu pomoc Kościoła?

       Żadna. Ojciec Rydzyk otrzymał od rządu miliony, proszę mi wobec tego pokazać ile rząd lub Kościół przeznaczył na pomoc dla dzieci specjalnej troski (ośrodki pomocy, szpitale, ośrodk rehabilitacji, wsparcie finansowe). Czy te dzieci mają wg rządu PiS i Kościoła szansę na godne życie? A co z ochroną przyrody – to też życie. Dzięki niej, my ludzie, możemy żyć. Bulwersującajest głośna sprawa niszczenia Parku Narodowego – Puszczy Białowieskiej. A do tego dochodzi nowy wątek – zabijanie żubrów, których los i tak jest zagrożony. Tragedia – żadnego poszanowania wartości narodowych.

Ad.6 Nie cudzołóż – i zarazem bardzo proste, a jednocześnie trudne przykazanie, ale ponieważ jest bardzo osobiste (nie powinno się zaglądać nikomu do łóżka) pozostawiam to sumieniu tych, którzy nie stosują go we własnym prywatnym życiu i nie mnie to osądzać. Jedyne co wg mnie  powinno się nagłośnić to gwałty oraz pedofilia. A niestety zdarzają się zarówno wśród zwykłych ludzi, jak również wśród księży. O ile w cywilnym świecie gwałty i pedofilia są napiętnowane i karane, dlaczego w kręgach kościelnych znajdują szybkie rozgrzeszenie, albo są starannie ukrywane?

Ad.7 Nie kradnij – ciekawą interpretację napisał Michał Wojciechowski (Tygodnik „Idziemy” 07.02.2010) „Biblia wymienia wiele jej form: od kradzieży kryminalnej, przez liczne rodzaje oszustwa, aż po wyzysk podatkowy.” „Przykazanie to jest specjalnie narażone na pomijanie i przekręcanie.” W tym miejscu należałoby wymienić oszustwa i kradzież środków ze SKOK-ów. Czy Ci co są odpowiedzialni za tę aferę to prawdziwi katolicy? Wątpię. A kolejne podobne przypadki zobaczymy, gdy wszystkie instytucje mające ogromne zasoby finansowe zostaną objęte nadzorem rządu PiS. (Budżet Państwa, PZU, Bank Pekao S.A, ZUS,….) A Kościół? W sytuacji, gdy wiele rodzin żyje na krawędzi ubóstwa, Kościół otrzymuje miliony i przeznacza je na budowy świątyń (pałaców), szkolenia, dziwne szkółki, odwierty termalne ??? A gdzie pomoc dla potrzebujących? Samą modlitwą człowiek nie przeżyje.

Ad.8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu – bardzo czytelne przykazanie. Przykładem może być fałszerstwo dotyczące osoby Lecha Wałęsy, którymi posłużył się PiS, aby zdyskredytować dobre imię tego walczącego o wolność i demokrację człowieka. Wreszcie niedawno IPN zdradził, że „kwity” były spreparowane i nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Za to przywłaszczanie sobie samemu czynów innych ludzi stało się nagminne wśród polityków PiS-u i jego popleczników. Przykładem tu niech będzie Piotr Duda, który zawłaszczył dobre imię ZZ „Solidarność” podczas, gdy sam w okresie powstawania i działania tych związków był po przeciwnej stronie barykady (ZOMO). To świadectwo zakłamania i wykorzystywania pomówień do celów utrzymania władzy i nic więcej. Szkalowanie innych, gdy samemu czyni się zło jest wręcz odrażające. A co gorsza Kościół również w tym uczestniczy.

Ad.9 Nie pożądaj żony bliźniego swego – podobnie jak w 6 przykazaniu nie będę udowadniać, jak powinno się postępować, aby być w zgodzie z tym przykazaniem. Pozostawmy to sumieniu tych co grzeszą.

Ad.10 Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Polska jest krajem, w którym mamy własne prywatne dobra, ale też mamy wspólne, na które wszyscy pracujemy, aby nam się żyło lepiej i abyśmy byli bardziej szczęśliwi. Powinniśmy więc dbać o to wspólne dobro. I nie chodzi tu tylko o dobra materialne. Są tu również prawa wolności: wolność słowa, wolność mediów, wolność religii, itd. Mamy też wspólny budżet, którego wykorzystanie powinno służyć całemu narodowi, a nie tylko wybranej garstce ludzi w imię przywilejów władzy. Niszczenie praw obywatelskich dla prywaty to czysto diabelskie uczynki.

Przyglądając się stosowaniu prawd wiary w życiu łatwo odróżnić dobro od zła. Dlaczego więc jest tak duża ilość ludzi, która chodzi do Kościoła, modli się żarliwie do Pana Boga, a jednocześnie drastycznie nie przestrzega wpojonych od dziecka prawd wiary? Dla mnie osobiście to wiara, którą ma się w sercu i czyny w życiu codziennym dają możliwość oceny, kto jest prawdziwym katolikiem, wierzącym dobrym człowiekiem, szanującym Boga, bliźnich i wszystko co go otacza, przyrodę, zwierzęta czy nawet dobra publiczne (domy czy inne budynki, parki, place zabaw, itp.) A więc jeśli każdy z nas chce być lub jest dobrym chrześcijaninem niech stosuje nauki religii (tej dawnej, bardziej prawdziwej i nie politycznej, jak obecnie) w życiu codziennym. Jeśli jednak popieramy działania takich ludzi jak Jarosław Kaczyński to przeczytajcie poniższe grzechy cudze. A gdzie jest teraz Kościół, jaki powinien być????

A na koniec dodam pod ocenę działania obecnego rządu PiS – to są grzechy cudze:

1. Radzić do grzechu.
2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć.
3. Zezwalać na grzech drugiego.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć na grzech cudzy.
7. Nie karać grzechu.
8. Pomagać do grzechu.

9. Uniewinniać grzech cudzy.

(Strona internetowa www.apostoł.pl)

Możemy do każdego z tych grzechów przypisać nazwiska, ale sądzę, że znamy je doskonale.

Barbara Ejsmont