"Modlitwy..."

Modlitwy prawicy na miesięcznicy

Zbliża się wieczór koszmarny,

Już strach ogarnia ulicę -

Szykuje się pochód czarny,

Aby uczcić miesięcznicę.

                       W idolu swym zakochana,

                       Tropiąca w ojczyźnie zdradę,

                       W czarne koszule odziana

                       „Wszechpolska” zacznie paradę.

                                             Z napisem „My katolicy”,

                                             Dowodząc swej słusznej racji,

                                             Ryczą jak lwy na ulicy

                                             Hasła minionej już nacji.

Prawdziwa czeka nas zmora

(Ulicy szum już przeminie),

Gdy przyjdzie wieczorna pora

I stanie wódz na drabinie.

                      Zaczyna tyradę długą,

                      Wydala plwocinę śliską,

                      Powtarza w ślad za papugą:

                      „Smoleńska prawda już blisko -

                                             Dziejowy wyrok się ziści!”

                                             (Smok na drabince już zieje...)

                                             „Złodzieje i komuniści -

                                             Wnet jasna krew was zaleje!”

Potem księżulo pokorny

W niebiosa modły przypuści:

„Niech każdy członek Platformy

Zginie w piekielnej czeluści.”

                      Pisiory ciągle się cieszą

                      I głoszą nowinę dobrą,

                      że Tuska wkrótce powieszą

                      Na hak, za „poślednie ziobro.”

                                             „Młodzieży Wszechpolska droga!

                                             Wodzunio wciąż na was liczy -

                                             Wy w KOD-zie szukajcie wroga

                                              I bądźcie na miesięcznicy.

 Niech trud was nigdy nie zrazi.

 Ja zapowiadam wam z góry:

 Niebawem wróci czas NAZI

 I dam wam czarne mundury.”

                       Ścichły warszawskie ulice,

                       Sort drugi w dziury się chowa -

                       Gdy Kaczor ma miesięcznicę,

                       Włosy się jeżą na głowach.

                                              By skończyć wojnę nieświętą,

                                              Pozbieram to wszystko w kupę

                                               I bajkę opatrzę puentą:

                                               Spadaj i potłucz swą d...ę!

A kończąc rymy modlitwą,

Do nieba wzniosę wezwanie:

Skończ, Panie Boże, z PiS sitwą

Na wieki wieków i amen.

                                           ***

                        Wiersz bez podpisu będzie nieważny,

                        Zatem należy opatrzyć go w znak.

                        Ponieważ jestem człowiek rozważny,

                        To stawiam tutaj pseudonim swój: STAK.

Senat Anno Domini 2018

Właśnie zakończyło się w Senacie głosowanie nad nowelizacją ustawy o IPN. Oto parę uwag na gorąco uważnego obserwatora po zakończeniu posiedzenia:

Surrealizm level hard:

1. Senator Anna Maria Anders (PiS) ostro krytykowała nowelę ("Mogliśmy to przegłosować dwa-trzy tygodnie później, a teraz jest absolutnie tragiczna sytuacja międzynarodowa. Nie tylko w Polsce czy Izraelu, także w Kongresie, gdzie mnie wczoraj błagano, żeby to do Senatu nie przeszło"), po czym głosowała za.

2. Senator Jan Rulewski (PO), który głosował za, wykonał klasyczną woltę "za, a nawet przeciw" ("Nie czuję się obrońcą tej ustawy, a odpowiedzialność za jej skuteczność w całości ponosić będzie klub, ugrupowanie PiS. Ja będę głosował, ale nie dlatego, że popieram tą ustawę, tylko dlatego, że uważam, że godność i cześć narodu i państwa polskiego nie mają swojej ceny"). Jeśli mam być szczera, ani słowa z tej wolty nie zrozumiałam.

3. Senator Przemysław Termiński (PO) wstrzymał się od głosowania, bo myślał, że jeszcze przed samym głosowaniem do ustawy będą wprowadzone poprawki. Poza tym jego ocena nowelizacji powala logiką: "W nowelizacji nie ma nic kontrowersyjnego. Tam jest wszystko jasno napisane. Zapis brzmi “kto publicznie i wbrew faktom” pomawia naród polski czy państwo polskie, ten podlega karze. Jeśli fakty wskazują, że nie byliśmy zaangażowani w zbrodnie, to nie ma konsekwencji karnej". Albo senatorowi wszystko się porąbało, albo dziennikarzowi GW.

4. Senator Andrzej Kobiak (PO) jest z kolei zdania, że "jeśli rząd uważa, że ustawa jest potrzebna, to powinna być uchwalona". Rozumiem, że pan senator popiera wszystkie ustawy PiS. Przecież każdą z nich rząd uważa za potrzebną... Z drugiej jednakowoż strony mówi: "Ta ustawa jest błędna i niedorzeczna. W niektórych punktach zgłaszałem poprawki. Dlatego też potem się wstrzymałem. Nie mogłem totalnie skrytykować ustawy, do której sam zgłaszałem poprawki". Rozumiem, że pan senator głosuje za każdą błędną i niedorzeczną ustawą, do której sam zgłaszał poprawki. Czy pan senator mógłby przestać zgłaszać poprawki i zacząć głosować jakoś bardziej dorzecznie?

CONCLUSION: Dotychczas uważałam Senat za potrzebną izbę refleksji, mogącą poprawić to, co Sejm, składający się w ogromnym stopniu z zacietrzewionych niedouków, spaprał. Zmieniłam zdanie. Najwyraźniej senatorowie są równie głupi jak posłowie. Jedyna ich przewaga nad Sejmem polega na tym, że jest ich niemal pięciokrotnie mniej.

Beata Geppert

 

Podajemy link do artykułu, w którym szeroko opisano głosowanie nad nowelizacją ustawy w Senacie:

http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,22968013,jak-senat-glosowal-nad-ustawa-o-ipn-kilku-politykow-platformy.html

 

Przełom na początku 2018 roku?

Tak źle i tak nie dobrze...
 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi dzisiaj przed pierwszym poważnym problemem od momentu jego powołania w październiku 2015 roku. Problemem, z którego nie ma dobrego wyjścia i który zafundowali sobie, dodajmy, na własne życzenie.
Propozycja zmian w ustawie o IPN to typowe wejście słonia do sklepu pełnego drogocennej porcelany na półkach. To co udawało się wszakże przez dwa lata bez przeszkód na krajowym poletku - w tym przypadku z pewnością nie zadziała. Tworzy się wyraźna koalicja państw zachodnich, która wraz z Izraelem ma wyraźnie dość panoszenia się na salonach dzisiejszego, polskiego rządu. Wyjazdy Morawieckiego i ministra spraw zagranicznych (nazwiska nie pomnę) zaczynają mieć rangę li tylko turystycznych, o prezydencie z litości nie wspomnę... Argumentów na rzecz zaniechania prac na temat wdrożenia procedury 7 art. traktatu też tym samym zaczyna brakować. Oczywiście wszystko jeszcze można zatrzymać i wycofać się z głupich projektów ustaw i oświadczeń prominentnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości ale mleko się rozlało a wypowiedzianych słów nie da się zetrzeć gumką myszką. Nic już nie będzie tak jak dawniej i z tego ojciec chrzestny rządu świetnie sobie zdaje sprawę. Będą jeszcze podejmowane próby typu "to nie my to oni" ale będą one coraz mniej wiarygodne. Tymczasem różnego sortu antysemici, narodowcy i ukryci (już nawet nie do końca) faszyści, których pełno na Wiejskiej, Al. Ujazdowskich, Nowogrodzkiej i w ogóle w polskim społeczeństwie nie znoszą porażek... Każde okazanie słabości i mętne składanie oświadczeń oraz wycofywanie się z wcześniej podjętych zobowiązań to w ich mniemaniu nielojalność i oszustwo. I nic w tym zakresie nie będzie darowane. Tak zatem źle, a tak jeszcze gorzej... 
 
Przed opozycją w Polsce leży dar losu. Uchyliły się drzwi dotychczas szczelnie zamknięte. A kolos, który do tej pory, wydawało się, ma nogi z betonu zaczyna się lekko chwiać i nie wie jaką drogą ma podążyć aby się nie przewrócić. Czy opozycja to wykorzysta? Przekonamy się w ciągu najbliższych kilku miesięcy...
 
Tomasz Bemben
 
 

Ważny głos przedstawiciela władzy sądowniczej.

Niezawisłość sędziowska – przywilej czy obowiązek?

„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” – tak stanowi artykuł 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak po serii ustaw w znaczący sposób zmieniających ustrój sądownictwa w Polsce i podporządkowujących najważniejsze organy władzy sądowniczej woli polityków trudno nie zadawać sobie pytania, ile pozostało z niezależności władzy sądowniczej i co to oznacza dla zwykłego człowieka, który ma nieszczęście trafić do sądu ze swoją sprawą. Czy sąd, który tę sprawę będzie rozpoznawał, jest jeszcze niezawisły?

Lipcowa ustawa o ustroju sądów powszechnych umożliwiła Ministrowi Sprawiedliwości uznaniowe odwołanie wszystkich prezesów, wiceprezesów i innych sędziów pełniących jakiekolwiek funkcje w każdym sądzie w kraju. Minister z tego prawa wielokrotnie skorzystał, zaś wymiana prezesów sądów objęła już około połowy terytorium kraju. Dlaczego wymieniono prezesów? Rzeczowych argumentów brak. Można się zatem domyślać, że nie chodzi o faktyczne usprawnienie funkcjonowania poszczególnych sądów, tylko o wymianę „starych” prezesów na nowych, „swoich”. Jest to o tyle istotne, że prezes sądu sprawuje z ramienia Ministra Sprawiedliwości tzw. nadzór administracyjny nad pracą sędziów, organizuje ich codzienną pracę, przydziela do wydziałów itp. Może im wydawać zarządzenia nadzorcze, a nawet wytknąć nieprawidłowości w pracy, co w określonych warunkach przekłada się na konsekwencje finansowe.

Z kolei nadzór nad prawidłowością wyroków sądów powszechnych sprawuje Sąd Najwyższy, po ustawach grudniowych okrojony z około 40% składu, z nową Izbą Dyscyplinarną, która ma rozpoznawać sprawy dyscyplinarne sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Nowi sędziowie Sądu Najwyższego zostaną powołani przez prezydenta na wniosek również nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Upolitycznionej dlatego, że zgodnie z nowymi przepisami wprawdzie nadal w KRS większość będą mieli sędziowie, jednak ma ich wybrać Sejm. Samorząd sędziowski został w ten sposób pozbawiony jakiegokolwiek głosu w zakresie wyboru przedstawicieli sędziów do KRS. Jak zatem organ, do którego wybór jest zależny od woli politycznej, ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów?

Czytaj więcej: Ważny głos przedstawiciela władzy sądowniczej.

Kilka najważniejszych słów...

Kilka najważniejszych słów...

Magdalena Filiks

Jako że jestem członkiem zarządu Kodu w ciągu ostatnich kilku dni “zatagowano” mnie na FB kilkanaście, albo kilkadziesiąt razy. Oznaczano mnie czasem w związku z pytaniami, czasem w związku z żądaniami, czasem po to, by w drodze manipulacji przyłapać KOD, że jest “taki”, albo “taki”.

Czytałam zarówno, że kobiety życzą sobie wyraźnego poparcia dla liberalizacji ustawy, że kobiety życzą sobie, aby KOD zadeklarował, że Polki chcą utrzymania obowiązującej ustawy, albo też czytałam, że kobiety są wprost przeciwko legalnej aborcji i nawet obowiązującą ustawę uważają za zbyt daleko idącą. Tak. Dokładnie tak czytałam.

Właściwie czytam to od prawie dwóch lat - oskarżana o obojętności, albo ignorancję.
Więc napisze co czuję i myślę w swoim własnym imieniu - bo nikt mi poglądów nie będzie dekretował.
I pierwszy raz napiszę osobiście i tylko w swoim imieniu.

Jestem matką trójki dzieci, w pierwszą ciążę zaszłam w liceum, chwilkę przed egzaminem tzw. dojrzałości :)
Byłam już pełnoletnia na “papierze”, ale wciąż pozostawałam dzieckiem - dość ciężko mi było zdawać w ciąży maturę, dość ciężko mi było zrezygnować ze studiów prawniczych, o których marzyłam, dość ciężko mi było zrezygnować ze sportu, który kochałam i na dodatek miałam talent i wiele sukcesów.
Dość ciężko mi było wyprowadzić się z domu i wziąć na siebie tak wielką odpowiedzialność za siebie i dziecko. Zostałam sama. Bez partnera i bez alimentów. Bez pracy. Wychowana w rodzinie tak bardzo tradycyjnie “katolickiej”, gdzie nie do pomyślenia była ciąża w tym wieku i “bez ślubu”, odczuwałam dodatkowy ciężar.
Właściwie było mi “zajebiście” ciężko.

Dostałam jednak kilka propozycji pomocy od przyjaciół i innych sportowców - propozycji zarówno sfinansowania aborcji, jak i wsparcia. Słuchałam na przemian kazań o odpowiedzialności, ale i kazań o tym, że nie warto marnować życia i talentu w tak młodym wieku.
Nie usunęłam tej ciąży, choć miałam gdzie, za co i po co. To była moja decyzja. Wzięłam za nią w pełni odpowiedzialność.

Czytaj więcej: Kilka najważniejszych słów...