KOD 1 : Słowa

jezyk gietki beniowski sPiotr Ejsmont

Słowa mogą być pisane ,mówione, wykrzyczane. Mogą być przekręcane przez słuchaczy. Mogą być specjalnie tak sformułowane, że nie wiadomo, o co chodzi. Mogą być takie, które wywołują uśmiech na twarzy i takie, co zabijają. Mogą być też tylko wymyślone, a nie wyartykułowane. Najczęściej ze strachu. W komunie używało się pewnych słów wytrychów, wieloznacznych pojęć, które znaczyły zupełnie coś innego. Wszyscy wiedzieli , co one znaczą, ale bezpośredniość sformułowań była niebezpieczna. Dla zawodowych karier, dla życia swojego i bliskich. Nie wypowiadanie swoich słów na przykład poprzez bojkotowanie wyborów świadczy o zadyszce systemu demokracji.

Są słowa odpowiedzialne i nieodpowiedzialne. Te pierwsze wiążą się z naszym pojęciem odpowiedzialności nie tylko za nas samych, ale też za nasze otoczenie. Wynikają ze zrozumienia, że słowa mogą mieć różną moc sprawczą. Mogą powodować wspaniałe cuda, ale mogą obrócić się przeciwko nam. Trzeba je przed wyartykułowaniem przemyśleć. Do kogo chcemy je skierować ? Kto je ma usłyszeć lub przeczytać ? Po co je wypowiadamy ? Co chcemy uzyskać ? Stara prawda mówi, że bardzo trudno jest zmienić zachowania innych. O wiele szybciej możemy zmienić swoje zachowanie.

Czytaj więcej: KOD 1 : Słowa

Młodzież, a polska sytuacja polityczna

mlodziez2 sEmil Bogumił

Polityka w Polsce definiowana jest bardzo różnie. Mimo wielu rozbieżności w jej ocenie, śmiało można stwierdzić, że nierozerwalnie wiąże się ona z naszą nadwiślańską tradycją. Swój ponowny rozkwit zawdzięcza ona transformacji ustrojowej z 1989 roku. Jednak czy na pewno rozkwit?

Czytaj więcej: Młodzież, a polska sytuacja polityczna