Przecież wszystko jest w porządku...

OK s"Źli posłowie są dziełem dobrych obywateli, którzy nie czynią użytku ze swego prawa wyborczego" Michel Foot - brytyjski historyk i polityk

Maja Augustynek

Budzę się rano, idę do pracy, działam, wracam do domu lub imprezuję ze znajomymi. W weekendy mogę wyjść na ulicę, aby w doborowym gronie pokrzyczeć i poskakać, demonstrując co myślę o obecnej władzy. Nikt mnie nie przeszukuje, nikt w majestacie prawa nie bije, nie ma godziny policyjnej, nikt się mnie nie czepia.

Poszłam głosować, spełniłam obywatelski obowiązek . Moim był wybór opcji , nikt mnie nie zmuszał do zakreślenia jedynej słusznej kratki. Czego więcej ja , szary obywatel mogę oczekiwać od demokratycznego państwa? Wszystko jest w porządku, prawda?

Wskaźnik demokracji stworzony przez EIU w 2006 roku, opisuje jej stan w 167 krajach świata. Diagnozy dokonuje w oparciu o badania pięciu podstawowych obszarów, którymi są :

  1. proces wyborczy i pluralizm,
  2. swobody obywatelskie,
  3. funkcjonowanie rządu,
  4. partycypacja polityczna oraz
  5. kultura polityczna.

    Czytaj więcej: Przecież wszystko jest w porządku...

Czym jest KOD

kod logo2"Demokracja to nie jest po prostu prawo większości, lecz prawo większości szanującej jak należy prawo mniejszości" Clement Attleee (12 XII 1945)

Piotr Kapczyński

Definiowanie formuły Komitet Obrony Demokracji należy postrzegać jako pewien proces. Jest on ważną ale jedną z wielu form reakcji na autorytarną, anty modernizacyjną rewolucję Prawa i Sprawiedliwości. Rewolucja ta uruchomiła proces zmiany postaw politycznych, społecznych, którego przebiegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Przez pryzmat obecnych doświadczeń będziemy patrzeć na współczesną Polskę, na jej przeszłość i przyszłość. Nie wiemy, czy wahadło polityczne w reakcji na to z czym mamy obecnie do czynienia, wychyli się w kierunku lewicy czy prawicy, czy w kierunku innej formy autorytaryzmu, czy też w stronę liberalnej demokracji, czy w stronę społeczeństwa otwartego, czy ksenofobicznego. Pod wpływem tych wszystkich zmian będzie też kształtował się sposób rozumienia konsensusu demokratycznego.

Czytaj więcej: Czym jest KOD

Przejawy miłości do ojczyzny

flaga s

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" C. K. Norwid

Kuba z Gdańska, lat 14

Czy we współczesnej Polsce spotykamy się z przejawami miłości do ojczyzny?

Miłość do ojczyzny nazywamy inaczej patriotyzmem. W tej pracy postaram się pokazać, że również we współczesnej Polsce spotykamy się z przejawami tego uczucia.

W historii naszego kraju nasi przodkowie przez setki lat mieli możliwość ucieleśnienia swojej miłości do ojczyzny. Podczas zaborów czy wojen światowych patriotyzm objawiał się walką z zaborcami czy okupantem. Jednak nie tylko. Dbałość o polską kulturę, o nasz ojczysty język, przekazywanie historii. Również Ci, którzy nie walczyli na polach bitew podsycali wiarę w odzyskanie niepodległości tworząc dzieła "ku pokrzepieniu serc". Czy dzisiaj, w czasach, gdy (na szczęście) nie mamy potrzeby oddawać życia za wolność naszego kraju możemy spotkać się z miłością do ojczyzny? Czy znajdują się wśród nas patrioci? Uważam, że jedną z oznak miłości do ojczyzny jest wspieranie naszych reprezentacji narodowych. Trwanie "przy naszych" nie tylko wtedy gdy wygrywają, ale wspieranie ich i duma z najmniejszych sukcesów również w tych gorszych chwilach.

Czytaj więcej: Przejawy miłości do ojczyzny

Dlaczego liberalna demokracja

mewa s"Jeśli dojdziemy kiedyś do władzy to utrzymamy ją z Bożą pomocą. Nie damy już jej sobie odebrać" (Hitler Reden und Proklamationem 1932-1945, Frankfurt 1962 s.140

Piotr Kapczyński

Współczesne pojęcie systemu demokracji liberalnej ukształtowało się w wyniku połączenia dwóch częściowo sprzecznych ze sobą tradycji: tradycji demokratycznej i liberalnej rozumianej jako wolnościowy nurt polityczny, gospodarczy i kulturowy. Liberalna tradycja kładła nacisk na prawa i wolności jednostki traktując władzę, w tym demokratyczną jako potencjalne dla tych wartości zagrożenie. Zdarzało się, że demokratyczne rządy większości przekształcały się w tyranię i likwidowały prawa i swobody obywatelskie oraz prawa mniejszości uznając je za ograniczenie władzy demokratycznej większości. Obawy te znalazły potwierdzenie m.in. w doświadczeniach okresu międzywojennego. W takich państwach jak Niemcy, Austria czy Węgry faszystowskie dyktatury zostały ustanowione poprzez demokratycznie wybrane większości parlamentarne. 

Czytaj więcej: Dlaczego liberalna demokracja

Zrozumieć powstanie KOD

goryl2 s"Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm" Jan Paweł II Papież encyklika Centesimus ammus

Piotr Oszast

Żeby naprawdę zrozumieć powstanie KOD-u , tak naprawdę musimy przypomnieć sobie, co działo się z Ojczyzną po 1989 roku. Zwróćmy uwagę na to, iż zanim doszło do największego przełomu 20. wieku, komunistyczny system przez dziesięciolecia uniemożliwiał funkcjonowanie  w Polsce suwerennych, niezawisłych i wolnych władz. 

Wspólnym wysiłkiem doprowadziliśmy do słynnego „Okrągłego Stołu”. Już 24 sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki powołany został przez Sejm na urząd premiera; był pierwszym niekomunistycznym szefem rządu w Polsce po II wojnie światowej. Wiedzieliśmy, że przyszła wolność, a za nią przyjdzie i demokracja. Jakże ważną datą tamtych lat w perspektywie dnia dzisiejszego jest 11 kwietnia 1990 r. – to wtedy Sejm przyjął ustawę znoszącą w Polsce cenzurę, a Związek Radziecki przyznał się do zbrodni katyńskiej. Przez wiele następnych lat, pokonując własne słabości i uprzedzenia, podążaliśmy ścieżką wolnych obywateli. 

Czytaj więcej: Zrozumieć powstanie KOD