Rozmowa z Aleksandrem Hallem

Dzisiaj, specjalnie dla portalu demokratio.pl, zgodził się porozmawiać z nami Pan Profesor Aleksander Hall.

- Panie Profesorze, dlaczego PIS wygrał ostatnie wybory?

- Podstawowym powodem było ukrycie istoty programu Jarosława Kaczyńskiego, jakim było rozmontowanie obecnego ustroju państwa i zastąpienie go modelem państwa, w którym centralny ośrodek władzy politycznej zdecydowanie dominuje nad innymi władzami i społeczeństwem obywatelskim. PIS o tym w swoim programie nie mówił, "schował" też  w kampanii swych najważniejszych i źle kojarzonych polityków. Szczodrze rozdawał finansowe i socjalne obietnice. Na pewno też do zwycięstwa PiS-u przyczyniło się rozczarowanie i znużenie rządami PO.

Czytaj więcej: Rozmowa z Aleksandrem Hallem

Opinia prawna dotycząca bieżących działań rządu i Prezydenta RP

Przedstawiamy opinię prawną mecenasa Jacka Taylora dotyczącą bieżących działań rządu oraz Prezydenta RP:

W ciągu ostatnich pięciu miesięcy funkcjonariusze partii rządzącej podjęli wiele działań przestępczych. Nieustannie trwają próby obalenia porządku prawnego RP opartego na obowiązującej Konstytucji. Naruszane są jej przepisy, ale także zasady państwa prawa. Przede wszystkim naruszono zasadę podziału i równowagi władz, bez której nie ma państwa prawa i która w art.10 Konstytucji jest opisana jako zasada ustroju naszego Państwa. Władza wykonawcza i ustawodawcza ignorują orzeczenia TrybunałuKonstytucyjnego, a część prawidłowo wybranych jego sędziów nie jest dopuszczana do orzekania. Skutkiem tych działań będzie pozakonstytucyjna zmiana ustroju, chaos prawny, a zapewne także międzynarodowa izolacja Polski.

Czytaj więcej: Opinia prawna dotycząca bieżących działań rządu i Prezydenta RP

Oświadczenie ws. rezolucji Parlamentu Europejskiego

Oświadczenie KOD ws. rezolucji Parlamentu Europejskiego

W związku z przyjętą dzisiaj przez Parlament Europejski rezolucją ws. Polski, Komitet Obrony
Demokracji wyraża zaniepokojenie faktem, że organy europejskie zmuszone są ponownie wydać tak stanowczą opinię. Jest to kolejne już stanowisko Europy wyrażające głęboką obawę i troskę o stan demokracji i praworządności w Polsce, za które odpowiedzialne są bezpośrednio działania obecnej władzy.
Dotychczasowe, negatywne reakcje pochodziły od ekspertów i prawników, oraz instytucji, które
reprezentują. Parlament Europejski jest jednak najwyższym w Unii Europejskiej organem wybranym demokratycznie, reprezentującym nie instytucje, a narody Europy. Wspólna rezolucja największych frakcji w PE jest więc kolejnym, bolesnym dowodem na szkodliwość działań podejmowanych przez polski rząd i parlament, które skutecznie niszczą nie tylko przestrzeganie fundamentalnych wartości europejskich w Polsce, ale też jej wizerunek za granicą i pozycję na arenie międzynarodowej.

Rezolucja PE mówi jasno, iż "(Parlament Europejski) wzywa polski rząd do uszanowania, opublikowania i pełnego wprowadzenia w życie wyroku TK z 9 marca 2016 bez dalszych opóźnień, a także do wprowadzenia w życie wyroków z 3 i 9 grudnia 2015". PE "wzywa również polski rząd do pełnej implementacji rekomendacji Komisji Weneckiej". Jest to dokładnie to, o co KOD walczy i upomina się
codziennie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. KOD również domaga się, aby Premier Beata Szydło postanowiła przestrzegać prawa i wykonywać swoje obowiązki, tak jak zobowiązała się to robić, obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów.
Pamiętajmy też, jak dotkliwa dla wizerunku Polski może być procedura, wszczęta przez Komisję Europejską w wyniku działań rządu: "Parlament Europejski popiera decyzję KE o uruchomieniu ustrukturyzowanego dialogu w ramach procedury kontroli praworządności, która powinna wyjaśnić, czy istnieje systemowe zagrożenie dla demokratycznych wartości i rządów prawa w Polsce; (...) wzywając
Komisję do uruchomienia, w przypadku braku zastosowania się polskiego rządu do rekomendacji KE, drugiego etapu procedury i wydania +rekomendacji dotyczącej rządów prawa+ oraz zaoferowania Polsce wsparcia w przygotowaniu rozwiązań, które wzmocnią rządy prawa".
Rozumiemy, że postępowanie Komisji było nieuniknione i ma na celu wyłącznie wsparcie praworządności w Polsce, a nie - jak nam się wmawia - jej karanie. Jest dla nas jednak zupełnie niezrozumiałe, jak polski rząd mógł doprowadzić do tak daleko idących działań ze strony instytucji UE.
W imię własnych, niejasnych i wąsko rozumianych interesów, PiS sprowadził praworządność w zarządzanym przez siebie kraju do stanu zmuszającego Europę do reakcji. Sytuacja taka nie miała jeszcze miejsca w historii Unii i w naszej opinii jest niedopuszczalna.
Uważamy, że wystarczy już upokorzenia, które rząd funduje Polsce. Mamy nadzieję, że otrzymawszy ten kolejny, jasny przekaz, wyrażający głębokie zaniepokojenie, ale też troskę o Polskę, rząd nie postanowi znowu “obrazić się” na Europę i z uporem twierdzić, że “demokracja w Polsce ma się dobrze”. Wierzymy też, że zarówno Prezydent Andrzej Duda, jak i prezes Jarosław Kaczyński, tym razem nie zbagatelizują dokumentu, lecz wezmą sobie do serca rekomendacje w nim zawarte, pamiętając, że mają one na celu wzmocnić Ich kraj, a dzięki temu Europę, którą wspólnie tworzymy.
- Komitet Obrony Demokracji - 

Pełen tekst oświadczenia

Sondaż TNS dla "Gazety Wyborczej"

Tomasz Bemben

W dzisiejszej „Gazecie Wyborczej” ukazały się wyniki sondażu TNS dla „Wyborczej”, które informują o stopniu poparcia Polaków dla działalności Komitetu Obrony Demokracji. Jednych prawdopodobnie te wyniki mocno zadziwią, bo rzadko się zdarza aby jakakolwiek organizacja mająca zaledwie 6 miesięczny staż w działalności publicznej lokowała się na skali popularności powyżej najbardziej preferowanej partii politycznej. Drudzy mogą wpaść w ekstazę i samouwielbienie wraz z wnioskiem, że powoli przychodzi czas na odkręcanie tabliczek z nazwiskami z ław poselskich…

Wydaje mi się, że zarówno jedna prezentowana tu postawa jak i druga nie są uprawnione.

Czytaj więcej: Sondaż TNS dla "Gazety Wyborczej"

Pogarda dla demokracji

anarchia„Ten kto wykorzystuje politykę do zdobycia fotela lub synekury, nie jest politykiem, lecz aferzystą, człowiekiem nieuczciwym.” Alessandro (Sandro) Pertini

Mateusz Baczewski

Jestem rocznik 89. Rocznik Okrągłego Stołu, częściowo wolnych wyborów czerwcowych, upadku Polski Ludowej. Jestem z tego dumny. Jeszcze nie tak dawno nie byłem w tym sam. Ta duma rozpierała wszystkich moich rówieśników. Dziś obserwuję zjawisko, którego nigdy się nie spodziewałem, coraz więcej osób zaczyna się wstydzić roku 89 i przemian jakie z nim przyszły.

Czytaj więcej: Pogarda dla demokracji