Osobno czyli razem

Osobno czyli razem ale w jednym kierunku.

18 grudnia na portalu demokratio.pl mój kolega z redakcji Głosu Wolnych opublikował tekst, w którym pragnie rozliczyć wszystkich tych, którzy z jednej strony są zdecydowanymi przeciwnikami obecnej władzy a jednocześnie z drugiej rzadko lub w ogóle nie biorą udziału w organizowanych manifestacjach.

Autor tekstu stara się wymienić przyczyny jakie według niego są powodem takiego stanu rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc sprowadzają się one, według niego, do tego, że owi ludzie albo się boją albo im się nie chce. Nie wykluczam, że takie przyczyny występują – jesteśmy tylko ludźmi… Stanowczo jednak protestuję przed takim generalizowaniem i upraszczaniem problemu.

Dwa lata protestów, demonstracji i marszów spełnia swoje zadanie. Nikt przecież chyba nie sądził, że mogą one spowodować zmianę rządów w Polsce. Jedyna szansa pod koniec 2016 roku została bezpowrotnie zmarnowana przez nieudolne decyzje opozycji pozaparlamentarnej. Protesty zasygnalizowały opór społeczny i brak zgody części Obywateli na sposób sprawowania władzy, taką rolę pełnią również dzisiaj. Nie zatrzymały jednak PiS-u w destrukcji i niszczeniu systemu demokratycznego w kraju. Wielu jest przekonanych, że powiedziano już wszystko – totalna władza nie cofnie się ani o krok w niszczeniu dorobku ostatnich 25 lat, a opozycja nie jest w stanie wypracować wspólnej polityki. Z tegoż to powodu trudno jest zakładać dzisiaj powrót do demonstracji o liczebności podobnej do tych z pierwszej połowy 2016 roku. Część ludzi zaczyna być przekonana, że obok demonstracji, nadchodzi czas pracy u podstaw - samokształcenia, sformułowania celów, zmiany retoryki a przede wszystkim podjęcia próby określenia godziwej alternatywy dla rządów PiS. Wielu z wyznających te poglądy sądzi, że trudno odpowiednie wnioski wypracować na ulicy.

Reaktywność ludzi na ulicach nie podlega żadnej dyskusji - wściekłość na poczynania władz, niestety także często skrzętnie ukrywana bezradność i poczucie nieuchronności podejmowanych decyzji powoduje, że tworzy się nieco wyalienowana kasta „protestujących”, porozumiewająca się bez słów i posługująca się nie zawsze zrozumiałą symboliką. Jest przekonana o własnej racji, w sferze werbalnej podkreśla swój związek ze społeczeństwem i jednocześnie odrzuca tych, których owe zasady nie przekonują. Musimy mieć świadomość, że część ludzi, pomimo zbieżnych poglądów, nie jest i nie będzie chętna do partycypacji w tego typu działaniach.

Najgorszym co mogłoby się nam przydarzyć to próba dzielenia ludzi krytycznie nastawionych do obecnej władzy, na „lepszych” i „gorszych”, czytaj: na zaangażowanych i heroicznych oraz tych strachliwych i leniwych. Innymi słowy mówiąc, na tych maszerujących i kibicujących w fotelu w domu. To jest podział fałszywy i głęboko niesprawiedliwy. Właśnie nasza różnorodność, wielorakość działań może stanowić siłę a z pewnością może przysparzać realnych problemów służbom strzegącym dzisiejszego porządku. Może także pomóc znaleźć swoje miejsce kolejnym przeciwnikom reżimu… Jest przecież także duża grupa ludzi, która swoje zdanie wyrazi tylko na kartach do głosowania - nie zakładamy chyba przecież, że kto nie maszeruje to głosuje na PiS? Straszenie konstytucją a więc w praktyce wkładanie ich do jednego worka z Kaczyńskim, Dudą i Szydło jest krzywdzące i nieskuteczne…

Tomasz Bemben

Kiedy przyjdą...

„Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz”

Co zrobisz? Czy rzucisz się wraz z innymi, by przegonić podpalaczy i ugasić ogień? Czy też weźmiesz swoje najcenniejsze rzeczy oraz pieniądze i rzucisz się do ucieczki? A potem będziesz czekał na przyjazd straży pożarnej? A może, stojąc na zewnątrz, będziesz trzymał kciuki za sąsiadów, żeby im się udało ugasić pożar?

Takie oto pytania nasuwają mi się ostatnio, kiedy myślę o niektórych moich znajomych i bliskich, którzy szczerze nie znoszą tej władzy i są świadomi jej szkodliwości dla Polski, a jednocześnie nie robią nic lub bardzo niewiele, by to zmienić (dla jasności – nie mam na myśli osób, którym uniemożliwia to wiek lub stan zdrowia). Jak sobie NAPRAWDĘ i przed sobą tłumaczą swoją bierność? Myślę, że warto dowiedzieć się, jaka jest motywacja takich osób, bo wtedy może uda się nam przekonać je do aktywności (np. do udziału w marszach, pikietach, demonstracjach).

Mam tu kilka przypuszczeń (opartych na rozmowach):

  • ważniejsze dla nich są inne, bliższe im sprawy, np. praca, rodzina, kariera, pieniądze;
  • uważają, że sprawa jest już przegrana i nic nie pomogą żadne protesty;
  • usprawiedliwiają się aktywnością na fb lub/i datkami na organizacje prodemokratyczne;
  • liczą, że to jakoś samo się ułoży lub nastąpi jakiś cud;
  • starają się nie myśleć o swojej osobistej odpowiedzialności, bo przecież są inni;
  • nie po drodze im z partiami i organizacjami opozycyjnymi.

Być może tę listę dałoby się wydłużyć, lecz wedle mojej oceny wszystko da się sprowadzić do dwóch PRAWDZIWYCH motywów – do strachu i do lenistwa. Oburzą się pewnie ci, którzy uważają, że Polacy to taki bohaterski, kochający wolność naród. Fakty są jednak dość bezwzględne – w każdym czasie bohaterowie stanowili ułamek procenta społeczeństwa. Było to jednak zrozumiałe w czasach zaborów, okupacji, komunizmu, gdy za czynny opór groziły zsyłki, więzienia bądź śmierć.

Jednak dzisiaj takie represje nie grożą (na razie!). Więcej – artykuł 82. naszej konstytucji nakłada na każdego obywatela obowiązek „wierności Rzeczypospolitej Polskiej oraz troski o dobro wspólne”. Zatem każdy, kto tego nie robi, w gruncie rzeczy popełnia czyn karalny. Niech i to będzie argumentem dla tych, którzy się boją lub którym się nie chce.

Tadeusz Jabłoński

Wybory Samorządowe 2018

OBSERWATORIUM WYBORCZE KOD POMORZE WYCHODZI Z CIENIA

Z pewnym niepokojem spoglądamy w przyszłość zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i na przyszłość Polski. Lęk przed nieznanym i nieprzewidywalnym jest czymś normalnym i szeroko opisanym w psychologii. Jako jednostka niewiele możemy zrobić, jako grupa – już zdecydowanie więcej i bardziej świadomie.

Zbliżające się wybory samorządowe są właśnie takim sprawdzianem działania zbiorowego i opanowywaniem lęku przed nieznanym.

- Ale mnie to nie interesuje! – powie niejeden.

Czy na pewno? Przecież sprawy samorządu lokalnego, czy tego chcemy czy nie, dotyczą nas bezpośrednio. Samorząd odpowiada m.in. za: przychodnie zdrowia. żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe, pomoc społeczną, sieć wodno-kanalizacyjną, lokalne drogi, chodniki i oświetlenie ulic, wysypiska śmieci, komunikację publiczną, boiska i parki, biblioteki i domy kultury a także za bezpieczeństwo publiczne, podatki lokalne. Ich jakość zależy w dużej mierze od osób, którym powierzyliśmy pieczę nad ich realizacją i zaufaniem, którym ich obdarzyliśmy. Zatem - Nadal to nas nie interesuje?

To samorządowcy mają prawdziwą władzę i zawiadują 1/3 dochodów Państwa. Oni decydują, ile w mieście będzie żłobków i przedszkoli, czy szkoły będą dobrze wyposażone i ile będzie kosztował bilet autobusowy. To radni zajmują się też np. uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od nich zależy, gdzie będzie można wybudować osiedle, a gdzie duży sklep albo fabrykę. Innymi słowy, decydują o tym, czy w gminie lub mieście da się żyć, a w konsekwencji - jacy będą jego mieszkańcy.

Mając powyższe na uwadze grupa zwykłych ludzi, takich jak Wy, postanowiła włączyć się do prac nad projektem Obserwatorium Wyborczego KOD Pomorze.

Jego celem jest:

-      aktywizacja i wsparcie społeczności lokalnych,

-      pomoc w wyborze lokalnych liderów reprezentujących godnie i w przewidywalny sposób ich mieszkańców,

-      podnoszenie świadomości społecznej i zwiększenie udziału mieszkańców w wyborach lokalnych i referendach,

-      monitorowanie kampanii wyborczej,

-      weryfikację składanych obietnic i możliwości ich realizacji,

-      obserwacja wyborów pod kątem ich przebiegu, możliwych nadużyć i fałszerstw,

-      wspieranie inicjatyw oddolnych w ramach szerokiego forum współpracy międzygminnej.

Czytaj więcej: Wybory Samorządowe 2018

Celowe milczenie...

„Celowe milczenie czy ukryte wsparcie?”

Marek Weryszko

Pewnie każdego, kto „ma uszy do słuchania” i „oczy do patrzenia” przeraziły obrazy z ostatniego  marszu w dniu Święta Niepodległości. Agresywny tłum ludzi z symbolami rasistowskimi, nacjonalistycznymi i ksenofobicznymi, przy akompaniamencie wybuchów petard i rac maszerował pod oficjalnym hasłem „My chcemy Boga”. Może to zapowiedź nowej formuły procesji Bożego Ciała? Nowej wersji Drogi Krzyżowej lub innej uroczystości religijnej? Czy coś nam umknęło, a dziś przebudzeni dziwimy się tej formie z taką treścią? Niestety nie. To kulminacja wieloletniego związku polskiego Kościoła ze środowiskami radykalnymi.

Od kilku lat w kościołach całej Polski nasilała się obecność wszelkiej maści skrajnych ruchów od ONR do Młodzieży Wszechpolskiej. Był Białystok i (były) ksiądz Międlar. Była Łódź arcybiskupa Jędraszewskiego z udziałem ONR oraz MW w marszu Trzech Króli z napisami na czapkach „Śmierć wrogom ojczyzny”. Wreszcie udział tych środowisk na prawie każdej dużej uroczystości religijnej (np. na pogrzebie Inki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku) z całym sztafażem sztandarów, chorągwi czy pochodni. Dziś taki widok na murach częstochowskiego klasztoru jest wręcz symbolem i wizytówką Maryjnego Sanktuarium, a oo. paulinów wyraźnie nie razi widok tłumu krzepkich osiłków w równo skrojonych koszulach, z „pięknymi” flagami, pochodniami i hasłami „Biała Polska” czy „Polska dla Polaków”.

A czy słyszeliśmy w tym czasie donośny, napominający głos Episkopatu? Dopiero ostatnio pojawiają się nieliczne i w sumie niezbyt jednoznaczne wypowiedzi (jak prymasa Polaka czy arcybiskupa Gądeckiego). Niestety, pozostały prawie zupełnie niezauważone. Nie dziwi więc, że niekiedy sami wierni próbują obudzić duchownych. Na Jasnej Górze pewna kobieta chciała wykupić intencję mszalną za „Polskę wolną od faszyzmu”, ale – po chwili konsternacji i konsultacjach – została odprawiona z kwitkiem i komentarzem, aby wrzuciła pieniążki do skrzynki i pomodliła się sama „za co ma ochotę”. Kiedy inna strapiona wierna w warszawskim kościele Św. Barbary podczas uroczystości Dnia Niepodległości słuchała księdza Kneblewskiego (niekryjącego się sympatyka nacjonalizmu) witającego i wychwalającego obecnych tam narodowców, nie wytrzymała i rozłożyła baner ze słowami papieża JP II „Rasizm to grzech, który stanowi wielką obrazę Boga”. Wydawać by się mogło, że to właściwe słowa we właściwym miejscu. Niestety, kobieta została brutalnie z kościoła wyciągnięta. Bez żadnej reakcji celebransa.

Czytaj więcej: Celowe milczenie...

O Polsce, część II

Radomir Szumełda

II. POLSKA OBYWATELSKA
Ciągle mówimy o tym, że przez ostatnie trzy dekady nie udało się stworzyć społeczeństwa obywatelskiego.
Chcę Państwa wspierającego inicjatywy obywatelskie.
Marzę o społeczeństwie, w którym ludzie będą wspierać i szanować siebie nawzajem, bez względu na dzielące nas różnice.
Chcę Państwa ufającego swoim Obywatelom, takiego Państwa, które nie traktuje nas jak potencjalnych krętaczy i oszustów.
Wierzę, że możemy zbudować instytucje służące ludziom, w których gdy przyjdziemy z problemem nie usłyszymy, że „coś się nie da” lecz że „zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby się dało”.
Chcę Państwa rozpoznającego potrzeby swoich Obywatelek i Obywateli.
Państwa, które w istotnych dla wszystkich sprawach prowadzi szerokie konsultacje i wsłuchuje się w różne głosy.
Chcę Polski, w której debata publiczna jest rzeczywistością, a nie medialnym sloganem.
Polska obywatelska to Państwo służące swoim obywatelom i obywatele służący Polsce, z którą się w pełni identyfikują i w której czują się jak w swoim własnym, bezpiecznym domu.
Takie mam marzenie.