Dekodowanie demokracji czyli próba wyjaśnienia inicjatywy KOD

enigma s"Rzeczypospolita Polska jest państwem prawnym , urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej" Art. 2 Konstytucji RP

Piotr Kuropatwiński

Brutalne zawłaszczanie państwa przez większość parlamentarną uruchamia zaskakująco wielkie zasoby energii społecznej: wzbieranie fali masowych protestów. Aktywiści lokalnych zalążków struktur Komitetu Obrony Demokracji bardzo szybko znajdują między sobą wspólny język. Doświadczenie pozyskane na wielu obszarach aktywności umożliwia sprawne organizowanie masowych wieców. Ich uczestnicy odnawiają znane skądinąd hasło: Zima wasza, wiosna nasza!

 

Naturalnie nasuwa się pytanie: co dalej? Niektórzy się niecierpliwią: odpowiednio skonfigurowane, masowe protesty mają prowadzić do przyspieszenia wyborów i zmiany składu osobowego głównych organów państwa. 

Osoby, tworzące teksty niniejszego portalu dążą do realizacji innego celu. Chodzi nam o stworzenie platformy prezentacji pomysłów na poprawę jakości naszej demokracji i tym samym jakości naszego życia publicznego. Naszym celem jest wzrost kompetencji społecznych i poprawa relacji między osobami angażującymi się (lub nie) w różne formy życia publicznego w osiedlach, dzielnicach, gminach, miasteczkach i miastach naszego kraju. 

 

Swoje teksty adresujemy do ludzi w każdym wieku, o dowolnych sympatiach politycznych i dowolnym światopoglądzie, chcących lepiej rozumieć sytuację, w jakiej się znajdujemy. Chcemy wypracować program działań prowadzących do odbudowy podstawowego zaufania między nami – mieszkańcami Rzeczpospolitej -  mimo dzielących nas wielorakich różnic. 

 

Na naszych „łamach” będą się pojawiać teksty wyjaśniające podstawowe pojęcia związane z demokracją i praworządnością. Sama wiedza nie wystarczy jednak do utrzymania poziomu energii niezbędnej do poprawy jakości naszego życia. Nawet, jeśli zgodzimy się, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, będziemy przedstawiali pomysły i przykłady dobrych praktyk: inicjatyw społecznych sprzyjających przezwyciężaniu nieufności, bezradności i lęku przed wyzwaniami zbiorowego życia we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie. 

 

Nie obiecujemy podawania gotowych recept: możemy jedynie zapewnić o dążeniu do utrzymania ram praworządności umożliwiających samodzielne i odpowiedzialne kształtowanie „wspaniałego, pełnego kłopotów” życia w naszym regionie – województwie pomorskim. 

 

Jeśli ktoś nam powie, że tego się nie da zrobić, przypomnimy, że już kiedyś tak nam mówiono. Doświadczenie życia w naszym regionie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat potwierdza, że gdy ogół uważa, że czegoś się nie da zrobić, przychodzi ktoś, niekoniecznie formalnie wykształcony, który nie wie, że tego czegoś się nie da i po prostu zabiera się za robotę, by to zmienić. Udało się już raz, dlaczego nie ma się udać kolejny?