Współpraca

Zapraszamy do kontaktu i współpracy przy tworzeniu obywatelskiego, wolnego, demokratycznego portalu i publikacji.

Prosimy o kontakt pod adresem: KODPomorze.publikacje@gmail.com

 

Sprzedaż materiałów KOD

Informujemy, ze Komitet Obrony Demokracji - Region Pomorze NIE PROWADZI sprzedaży przypinek, flag ani innych gadżetów.

Oryginalne materiały promocyjne KOD są dystrybuowane podczas naszych zgromadzeń i spotkań.
W trakcie pikiety w Gdyni, 10.02, materiały i gadżety będą rozdawane podczas prowadzonej kwesty, tylko i wyłącznie w naszych sześciu, specjalnie oznaczonych, punktach informacyjnych.

Uważajmy na fałszywki i naciągaczy!!